తెలంగాణ చరిత్ర (Telugu Medium) 34

తెలంగాణ చరిత్ర – పరిచయం (డెమో)

Class 1: శాతవాహనులు – ఆధారాలు

Class 2: శాతవాహనులు – రాజకీయ చరిత్ర (1)

Class 3: శాతవాహనులు – రాజకీయ చరిత్ర (2) 

Class 4: శాతవాహనులు – పరిపాలన, ఆర్థిక అంశాలు 

Class 5: శాతవాహనులు – మతం

Class 6: ఇక్ష్వాకులు – వాకాటకులు

Class 7: విష్ణు కుండినీలు – సంస్కృతి, సాహిత్యం

Class 8: వేములవాడ చాళుక్యులు, ముదిగొండ చాళుక్యులు

Class 9: కాకతీయులు – ఆధారాలు (శాసన)

Class 10: కాకతీయులు – రాజకీయ చరిత్ర (1)

Class 11: కాకతీయులు – రాజకీయ చరిత్ర (2)

Class 12: కాకతీయుల – పరిపాలనా, ఆర్థిక అంశాలు

Class 13: కాకతీయులు – సంస్కృతి, సాహిత్యం, నిర్మాణం

Class 14: ముసునూరి నాయక రాజులు, రేచర్ల పద్మ నాయకులు

Class 15: బహమనీయులు

Class 16: కుతుబ్ షాహీలు – రాజకీయ చరిత్ర (1)

Class 17: కుతుబ్ షాహీలు – రాజకీయ చరిత్ర (2) 

Class 18: కుతుబ్ షాహీలు – పరిపాలన, సంస్కృతి 

Class 19: మొఘలాయిలు – సంధి కాలం 

Class 20: అసఫ్ జాహీలు – నిజామ్ ఉల్ ముల్క్ 

Class 21: అసఫ్ జాహీలు – నిజామ్ అలీ ఖాన్ 

Class 22: 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు 

Class 23: అసఫ్ జాహీలు – మీర్ మెహబూబ్ అలీ ఖాన్ 

Class 24: సాలార్ జంగ్ సంస్కరణలు 

Class 25: ఏడవ నిజాం – మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ 

Class 26: దళిత ఉద్యమాలు 

Class 27: నిజామాంధ్ర మహా సభలు

Class 28: గ్రంథాలయ ఉద్యమాలు 

Class 29: హైదరాబాద్ లో ఆర్య సమాజం

Class 30: ఓ.యూ లో వందేమాతరం ఉద్యమం

Class 31:  తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం

Class 32:  7 వ నిజామ్ – అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు

Class 33:  పత్రికలూ

Class 34:  తెలంగాణ చరిత్ర – ప్రశ్నల సరళి

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

APPSC (Group 1) Rs. 33,999/- | TSPSC (Group 1) Rs. 39,999/- | APPSC/TSPSC (Group 2 - 12,499/-) | SI & Constable (AP/TS) Rs. 8,499/- | GS 2021/22 (AP/ TS) Rs. 7,999/- | Last Date: July 31st, 2021Click Here
+ +